DPK

Потопяеми помпи за дренажни води
Технически данни  
Дебит: max 45l/s
Напор: max 51m
t˚флуид: 0÷40°C