DW

Потопяеми помпи за дренажни води
Технически данни  
Дебит: max 83l/s
Напор: max 100m
t˚флуид: 0÷40°C