DWK

Потопяеми помпи за дренажни води
Технически данни  
Дебит: max 102l/s
Напор: max 120m
t˚флуид: 0÷40°C