Табла за управление

Табла за управление – ПиМ Контрол

Окомплектовка

Окомплектовка към ПиМ Контрол

Мотори

Високо ефективни ел. двигатели на Dutchi motors и Omec ...

Мотори Tesla, Sumoto

Ел. двигатели за потопяеми помпи Tesla, Sumoto

OSP SS

Потопяеми помпи за водоснабдяване

EV Series

Вертикални многостъпални, центробежни инлайн помпи

VS series, 4”,6”,8”

Потопяеми помпи за водоснабдяване

Grundfos comfort

Циркулационни помпи с потопен(мокър) ротор

Hydro Solo E

Хидросистеми

APLD

Системи за дренажни и отпадни води

S pumps

Потопяеми помпи за фекални и отпадни води

Magna 3

Циркулационни помпи с потопен(мокър) ротор с електронно ...

CRFlex

Специализирана серия вертикални помпи

UPA

Циркулационни помпи с потопен(мокър) ротор

HS

Хоризонтални, едностъпални, центробежни помпи с двустранно ...

Lift Away

Системи за дренажни и отпадни води

SL1/SLV, SE1/SEV

Потопяеми помпи за фекални и отпадни води

TP

Циркулационни помпи тип "инлайн", късо куплирани(моноблок)

RSI

Специализирана серия честотни до 9,2 kW

CR,CRI, CRN

Вертикални многостъпални, центробежни инлайн помпи

Alpha2 model A

Циркулационни помпи с потопен(мокър) ротор

NВ, NВG

Хоризонтални , едностъпални, центробежни помпи късо ...

Solo

Системи за дренажни и отпадни води

SEG

Потопяеми помпи за фекални и отпадни води

Hydro MPC

Хидросистеми

TPE Series 2000

Циркулационни помпи тип "инлайн", късо куплирани(моноблок) ...

DW

Потопяеми помпи за дренажни води

Помпена система

Разширяваща обхвата на използваните с тези системи поми

UPS2

Циркулационни помпи с потопен(мокър) ротор

Дозиращи помпи

Дизиращи помпи и системи

Страница 1 от 2