E-Tech/Franklin

EV Series

Вертикални многостъпални, центробежни инлайн помпи

Мотори

Ел. двигатели за потопяеми помпи

VS series, 4”,6”,8”

Потопяеми помпи за водоснабдяване