MAS GRUP

SPLT, SPLT-M, SPLT-V

Хоризонтални, едностъпални, центробежни помпи с ...

NMM

Хоризонтални , едностъпални, центробежни помпи късо ...

NM

Хоризонтални, едностъпални, центробежни помпи разделно ...

KDM, KMU, OMK, KME

Хоризонтални , многостъпални, центробежни помпи