SHAKTI

QF(SP)

Потопяеми помпи за водоснабдяване

SCR, SCRI, SCRN

Вертикални многостъпални, центробежни инлайн помпи

SSP

Потопяеми помпи за водоснабдяване