×

Забележка

Please create a menu item for the Custom Filters results page

CR,CRI, CRN

Вертикални многостъпални, центробежни инлайн помпи

EV Series

Вертикални многостъпални, центробежни инлайн помпи

SCR, SCRI, SCRN

Вертикални многостъпални, центробежни инлайн помпи

SPLT, SPLT-M, SPLT-V

Хоризонтални, едностъпални, центробежни помпи с ...

HS

Хоризонтални, едностъпални, центробежни помпи с двустранно ...

Дозиращи помпи

Дизиращи помпи и системи

DW

Потопяеми помпи за дренажни води

HOMA

Потопяеми помпи за дренажни, отпадни и фекални води HOMA ...

DWK

Потопяеми помпи за дренажни води

DPK

Потопяеми помпи за дренажни води

DP, EF

Потопяеми помпи за дренажни води

TP

Циркулационни помпи тип "инлайн", късо куплирани(моноблок)

TPE Series 2000

Циркулационни помпи тип "инлайн", късо куплирани(моноблок) ...

TPE Series 1000

Циркулационни помпи тип "инлайн", късо куплирани(моноблок) ...

Табла за управление

Табла за управление – ПиМ Контрол

SEG

Потопяеми помпи за фекални и отпадни води

APLD

Системи за дренажни и отпадни води

Lift Away

Системи за дренажни и отпадни води

Solo

Системи за дренажни и отпадни води

Миксери

Миксери и флоумейкъри за пречиствателни станции

Мотори

Високо ефективни ел. двигатели на Dutchi motors и Omec ...

Мотори

Ел. двигатели за потопяеми помпи

Мотори Tesla, Sumoto

Ел. двигатели за потопяеми помпи Tesla, Sumoto

Окомплектовка

Окомплектовка към ПиМ Контрол

MTH

Кондензни помпи

MTR

Кондензни помпи

SQFlex

Специализирана серия потопяеми помпи

CRFlex

Специализирана серия вертикални помпи

RSI

Специализирана серия честотни до 9,2 kW

Страница 1 от 2