Клиенти

 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • 2001
ПЕРИОД
ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП И ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ
1 2012-2016 ВиК Пловдив. Процедура по ЗОП. ЛОТ 1- Доставка на едностъпални центробежни моноблок помпи; ЛОТ 2 - Доставка на едностъпални центробежни помпи конзолно изпълнение; ЛОТ 3-Доставка на двойновтичащи едностъпални центробежни помпи; ЛОТ 4-Доставка на многостъпални хоризонтални секционни аксиални центробежни помпи; ЛОТ 5-Доставка на вертикални многостъпални центробежни помпи; ЛОТ 6 и 7-Доставка на Потопяеми ПА с ремонтируем и неремонтируем ел. мотор; ЛОТ 8-Доставка на хидрофорни уредби за автоматично поддържане на налягане; ЛОТ 9-Преносими дренажни помпи; ЛОТ 10-Помпи за препомпване на утайки; ЛОТ 11-Артезиански помпи.
2 2014-2017 "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД - Бургас - ЗОП - 2 лота  Сондажни помпи, Центробежни  помпени агрегати - едностъпални
3 2014  Техномашпрогрес ООД - Циркулационни ПА с честотно регулиране
4 2015  КАМЕНИЦА АД - Хигиенни ,дренажни, циркулационни едностъпални и многостъпални ПА
5 2015 "Монимекс" ЕООД - КПС Шумен
6 2015 ИНДЕКС - 6 ООД - Дозиращи помпи и окомплектовка
7 2015 ВИК СОФИЯ ЕООД - ПС Искър
8 2015 "СКАНИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД - КПС Шумен
9 2015 Топлофикация Плевен ЕАД - Циркулационни ПА с честотно регулиране
10 2015  ДИМИТЪР МАДЖАРОВ-2 ЕООД - Помпени с-.ми: Инженеринг, доставка , монтаж  и пуск
11 2015 "СТАНИЛОВ" ЕООД - КПС 1, 5 Видин
12 2015 ТОМИКА-МЕТАЛ АД - Потопяеми, дренажни, циркулацинни ПА
13 2015 В и К ЕООД Стара Загора - Потопяеми, дренажни, рвертикални многостъпални ПА, хидро с-ми
14 2015 ГБС - ПЛОВДИВ  АД - ПА за дренажни и отпадни води
15 2015 КОТЛОСТРОЕНЕ АД - Вертикални многостъпални ПА
16 2015 БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА АД - Едностъпални ПА с честотно регулиране на оборотите
17 2015 ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ АД - Абонаментно поддържане на ПА
18 2015 Оранжерии Гимел АД - Помпени системи за водоснабдяване и канализация
19 2015 ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА- ВТ АД - Вертикални многостъпални  ПА
20 2015 "Идеал Стандарт - Видима" АД - Вертикални многостъпални  ПА
21 2015 ДЕРОНИ  ООД - Дозиращи помпи и окомплектовка
22 2015 "Тракия Глас България" ЕАД - Едностъпални и  пототяеми ПА
23 2015 ОРИКА МЕД БЪЛГАРИЯ  АД - Вертикални многостъпални ПА
24 2015 Дружба Стъкларски заводи АД - Едностъпални ПА
25 2015 НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ АД - Циркулационни ПА с честотно регулиране
26 2015 "МИНИ МАРИЦА -  ИЗТОК"  ЕАД - Потопяеми  сондажни ПА с окомплектовка
27 2015 ДОМЕЙН ЮСТИНА  ЕООД - ПА и автоматика
28 2015 КОКА КОЛА ХБК БЪЛГАРИЯ АД - Вертикални многостъпални  ПА
29 2015 "Понсстройинженеринг" ЕАД - Дренажни ПА

 

ПЕРИОД
ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП И ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ
1 2012-2016 ВиК Пловдив. Процедура по ЗОП. ЛОТ 1- Доставка на едностъпални центробежни моноблок помпи; ЛОТ 2 - Доставка на едностъпални центробежни помпи конзолно изпълнение; ЛОТ 3-Доставка на двойновтичащи едностъпални центробежни помпи; ЛОТ 4-Доставка на многостъпални хоризонтални секционни аксиални центробежни помпи; ЛОТ 5-Доставка на вертикални многостъпални центробежни помпи; ЛОТ 6 и 7-Доставка на Потопяеми ПА с ремонтируем и неремонтируем ел. мотор; ЛОТ 8-Доставка на хидрофорни уредби за автоматично поддържане на налягане; ЛОТ 9-Преносими дренажни помпи; ЛОТ 10-Помпи за препомпване на утайки; ЛОТ 11-Артезиански помпи.
2 2014-2017  "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД - Бургас - ЗОП - 2 лота  Сондажни помпи, Центробежни  помпени агрегати - едностъпални
3 2014 "Девня Трейд" ООД - Дълбоководно заустване на Златни пясъци
4 2014  Техномашпрогрес ООД - Циркулационни ПА с честотно регулиране
5 2014  РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН ЕАД - Монтаж на ПС Свиленград, Бяла Слатина
6 2014  "АКВАГРУП - ХИТ" ООД - Помпени с-ми за Завод за биологични отпадъц Хан Богров
7 2014  Драгиев и Ко ООД - ПС Габрово,Кръстова вада, Йоаким Груево, Стамболийски
8 2014  КАМЕНИЦА АД - Хигиенни ,дренажни, циркулационни едностъпални и многостъпални ПА
9 2014  ВИК ООД КЪРДЖАЛИ - Помпени с-ми за ПС  Ардино, Джебел, Крумовград и др., ел.табла
10 2014  ИНДЕКС - 6 ООД - Дозиращи помпи и окомплектовка
11 2014 Топлофикация Плевен ЕАД - Циркулационни ПА с честотно регулиране
12 2014 ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД - ЗОП - Дставка на ПА
13 2014 ТОПЛОФИКАЦИЯ- ВРАЦА ЕАД - Циркулационни ПА с честотно регулиране
14 2014 ДИМИТЪР МАДЖАРОВ-2 ЕООД - Помпени с-.ми: Инженеринг, доставка , монтаж  и пуск
15 2014 ТОМИКА-МЕТАЛ АД - Потопяеми, дренажни, циркулацинни ПА
16 2014 КРИЧИМФРУКТ ООД - Вертикални ПА
17 2014 В и К ЕООД Стара Загора - Потопяеми, дренажни, рвертикални многостъпални ПА, хидро с-ми
18 2014 "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" ЕАД - Едностъпални , циркулационни и дренажни ПА по ЗОП
19 2014 ГБС - ПЛОВДИВ  АД - ПА за дренажни и отпадни води
20 2014 КОТЛОСТРОЕНЕ АД - Ветикални многостъпални ПА
21 2014 БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА АД - Едностъпални ПА с честотно регулиране на оборотите
22 2014 ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ АД - Абонаментно поддържане на ПА
23 2014 Оранжерии Гимел АД - Помпени системи за водоснабдяване и канализация
24 2014 ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА- ВТ АД - Вертикални многостъпални  ПА
25 2014 "Идеал Стандарт - Видима" АД - Вертикални многостъпални  ПА
26 2014 ДЕРОНИ  ООД - Дозиращи помпи и окомплектовка
27 2014 "Тракия Глас България" ЕАД - Едностъпални и  пототяеми ПА
28 2014 СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД - Циркулационни ПА и автоматика
29 2014 ОРИКА МЕД БЪЛГАРИЯ  АД - Вертикални многостъпални ПА
30 2014 Дружба Стъкларски заводи АД - Едностъпални ПА
31 2014 КАОЛИН АД -  Потопяеми ПА
32 2014 НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ АД - Циркулационни ПА с честотно регулиране
33 2014 ДОМЕЙН ЮСТИНА  ЕООД - ПА и автоматика
34 2014 "Понсстройинженеринг" ЕАД - Дренажни ПА
35 2014 КОКА КОЛА ХБК БЪЛГАРИЯ АД - Вертикални многостъпални  ПА
36 2014 СОФИЙСКА ВОДА АД - Подгумер, Кътина, Бистрица
37 2014 "СТАНИЛОВ" ЕООД - КПС 1, 5 Видин

 

ПЕРИОД
ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП И ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ
1 2012-2016 ВиК Пловдив. Процедура по ЗОП. ЛОТ 1- Доставка на едностъпални центробежни моноблок помпи; ЛОТ 2 - Доставка на едностъпални центробежни помпи конзолно изпълнение; ЛОТ 3-Доставка на двойновтичащи едностъпални центробежни помпи; ЛОТ 4-Доставка на многостъпални хоризонтални секционни аксиални центробежни помпи; ЛОТ 5-Доставка на вертикални многостъпални центробежни помпи; ЛОТ 6 и 7-Доставка на Потопяеми ПА с ремонтируем и неремонтируем ел. мотор; ЛОТ 8-Доставка на хидрофорни уредби за автоматично поддържане на налягане; ЛОТ 9-Преносими дренажни помпи; ЛОТ 10-Помпи за препомпване на утайки; ЛОТ 11-Артезиански помпи.
2 2013  СОФИЙСКА ВОДА АД - Подгумер, Кътина, Бистрица
3 2013 "Девня Трейд" ООД - Дълбоководно заустване на Златни пясъци
4 2013  Техномашпрогрес ООД - Циркулационни ПА с честотно регулиране
5 2013  РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН ЕАД - Монтаж на ПС Свиленград, Бяла Слатина
6 2013  "АКВАГРУП - ХИТ" ООД - Помпени с-ми за Завод за биологични отпадъц Хан Богров
7 2013  Драгиев и Ко ООД - ПС Габрово,Кръстова вада, Йоаким Груево, Стамболийски
8 2013  КАМЕНИЦА АД - Хигиенни ,дренажни, циркулационни едностъпални и многостъпални ПА
9 2013  ВИК ООД КЪРДЖАЛИ - Помпени с-ми за ПС  Ардино, Джебел, Крумовград и др., ел.табла
10 2013  ИНДЕКС - 6 ООД - Дозиращи помпи и окомплектовка
11 2013 Топлофикация Плевен ЕАД - Циркулационни ПА с честотно регулиране
12 2013 "ДАЛКИЯ - Варна" ЕАД - Мрежова помпа с честотно регулиране
13 2013 ТОПЛОФИКАЦИЯ- ВРАЦА ЕАД - Циркулационни ПА с честотно регулиране
14 2013 ДИМИТЪР МАДЖАРОВ-2 ЕООД - Помпени с-.ми: Инженеринг, доставка , монтаж  и пуск
15 2013 ТОМИКА-МЕТАЛ АД - Потопяеми, дренажни, циркулационни ПА
16 2013 КРИЧИМФРУКТ ООД - Вертикални ПА
17 2013 В и К ЕООД Стара Загора - Потопяеми, дренажни, вертикални многостъпални ПА, хидро с-ми
18 2013 "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" ЕАД - Едностъпални , циркулационни и дренажни ПА по ЗОП
19 2013 ГБС - ПЛОВДИВ  АД - ПА за дренажни и отпадни води
20 2013 КОТЛОСТРОЕНЕ АД - Вертикални многостъпални ПА
21 2013 БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА АД - Едностъпални ПА с честотно регулиране на оборотите
22 2013 ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ АД - Абонаментно поддържане на ПА
23 2013 Оранжерии Гимел АД - Помпени системи за водоснабдяване и канализация
24 2013 ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА- ВТ АД - Вертикални многостъпални  ПА
25 2013 "Идеал Стандарт - Видима" АД - Вертикални многостъпални  ПА
26 2013 ДЕРОНИ  ООД - Дозиращи помпи и окомплектовка
27 2013 "Тракия Глас България" ЕАД - Едностъпални и  пототяеми ПА
28 2013 СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД - Циркулационни ПА и автоматика
29 2013 ОРИКА МЕД БЪЛГАРИЯ  АД - Вертикални многостъпални ПА
30 2013 Дружба Стъкларски заводи АД - Едностъпални ПА
31 2013 КАОЛИН АД -  Потопяеми ПА
32 2013 НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ АД - Циркулационни ПА с честотно регулиране
33 2013 ДОМЕЙН ЮСТИНА  ЕООД - ПА и автоматика
34 2013 "ОББ" АД - Хидро с-ми
35 2013 "Понсстройинженеринг" ЕАД - Дренажни ПА

 

ПЕРИОД
ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП И ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ
1

2009-2012

2012-2016

ВиК Пловдив. Процедура по ЗОП. ЛОТ 1- Доставка на едностъпални центробежни моноблок помпи; ЛОТ 2 - Доставка на едностъпални центробежни помпи конзолно изпълнение; ЛОТ 3-Доставка на двойновтичащи едностъпални центробежни помпи; ЛОТ 4-Доставка на многостъпални хоризонтални секционни аксиални центробежни помпи; ЛОТ 5-Доставка на вертикални многостъпални центробежни помпи; ЛОТ 6 и 7-Доставка на Потопяеми ПА с ремонтируем и неремонтируем ел. мотор; ЛОТ 8-Доставка на хидрофорни уредби за автоматично поддържане на налягане; ЛОТ 9-Преносими дренажни помпи; ЛОТ 10-Помпи за препомпване на утайки; ЛОТ 11-Артезиански помпи.
2 2012 Община Летница. Доставка, монтаж, направа на тръбни разводки и пуск на сондажна помпа за минерална вода.
3 2012 ВиК Кърджали. Доставка, монтаж и пуск на табла с честотно управление за вертикални многостъпални помпи.
4 2012 ВиК Кърджали. Доставка на моторни защити.
5 2012 Процедура по ЗОП. ВиК Пловдив. Доставка, пуск и настройка на ЛОТ А- хоризонтални ПА моноблок, ЛОТ В- многостъпални ПА, ЛОТ Г- потопяеми сондажни ПА, ЛОТ Д- хидрофорни системи, вертикални ПА, ЛОТ Е -преносими дренажни ПА, ЛОТ Ж - ПА за препомпване на утайки
6 2012 ВИК ООД ВАРНА - Доставка на ел.двигател по ЗОП
7 2012 ВИК ООД КЪРДЖАЛИ - Помпени с-ми за ПС  Ардино, Джебел, Крумовград и др., ел.табла
8 2012 ДИМИТЪР МАДЖАРОВ-2 ЕООД - Помпени с-.ми: Инженеринг, доставка , монтаж  и пуск
9 2012 В и К ЕООД Стара Загора - Потопяеми, дренажни, вертикални многостъпални ПА, хидро с-ми
10 2012 ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ АД - Абонаментно поддържане на ПА
11 2012 Оранжерии Гимел АД - Помпени системи за водоснабдяване и канализация
12 2012 ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА- ВТ АД - Вертикални многостъпални  ПА
13 2012 ДЕРОНИ  ООД - Дозиращи помпи и окомплектовка
14 2012 "Тракия Глас България" ЕАД - Едностъпални и  пототяеми ПА
15 2012 "Консорциум Хидро Канал Груп" ДЗЗД  - ПСОВ Бенковски

 

ПЕРИОД
ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП И ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ
1 2009-2012 Процедура по ЗОП. ВиК Пловдив. Доставка, пуск и настройка на ЛОТ А- хоризонтални ПА моноблок, ЛОТ В- многостъпални ПА, ЛОТ Г- потопяеми сондажни ПА, ЛОТ Д- хидрофорни системи, вертикални ПА, ЛОТ Е -преносими дренажни ПА, ЛОТ Ж - ПА за препомпване на утайки
2 2009-2011 Процедура по ЗОП. ВиК Бургас: ЛОТ 2-хоризонтални многостъпални ПА, ЛОТ 3 - вертикални многостъпални ПА, ЛОТ 4- ПА за отпадни води, ЛОТ 6- преносими дренажни ПА
3 2011 Софийска вода. Поддръжка и сервизиране на помпи за отпадни води на ПС Кубратово.
4 2011 Маркан. Доставка и монтаж на ПС за питейно-битови и противопожарни нужди. Инвеститор Литекс моторс.
5 2011 Хидро канал груп. Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на ПС на ПСОВ Бенковски. Инвеститор Софийска вода.
6 2011 Топлофикация Варна. Процедура по ЗОП. Доставка на електро мотори.
7 2011 Топлофикация София. Процедура по ЗОП. Доставка на честотни регулатори.
8 2011 Софиска вода. Реконструкция на ПС Лозен II подем. Строителство, доставка и монтаж на ПА, тръбна разводка и ел. табла.
9 2011 Процедура по ЗОП. ВиК Сливен: ЛОТ 2-многостъпални ПА, ЛОТ 3 - потопяеми сондажни ПА, ЛОТ 4- ПА за отпадни води
10 2011 ВИК ООД КЪРДЖАЛИ - Помпени с-ми за ПС  Ардино, Джебел, Крумовград и др., ел.табла
11 2011 Завод за Автомобили

 

ПЕРИОД
ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП И ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ
1 2009-2012 Процедура по ЗОП. ВиК Пловдив. Доставка, пуск и настройка на ЛОТ А- хоризонтални ПА моноблок, ЛОТ В- многостъпални ПА, ЛОТ Г- потопяеми сондажни ПА, ЛОТ Д- хидрофорни системи, вертикални ПА, ЛОТ Е -преносими дренажни ПА, ЛОТ Ж - ПА за препомпване на утайки
2 2009-2011 Процедура по ЗОП. ВиК Бургас: ЛОТ 2-хоризонтални многостъпални ПА, ЛОТ 3 - вертикални многостъпални ПА, ЛОТ 4- ПА за отпадни води, ЛОТ 6- преносими дренажни ПА
3 2010 ПС Искър. Доставка и монтаж на хидрофорни помпени системи.
4 2010 ВиК София. Процедура по ЗОП. Доставка на хоризонтални многостъпални помпи.
5 2010 ВиК Бургас. Процедура по ЗОП. Доставка на честотни регулатори и софстартери.
6 2010 Софиска вода. Реконструкция на ПС Лозен I подем. Строителство, доставка и монтаж на ПА, тръбна разводка и ел. табла.
7 2010 Процедура по ЗОП. ВиК Сливен: ЛОТ 2-многостъпални ПА, ЛОТ 3 - потопяеми сондажни ПА, ЛОТ 4- ПА за отпадни води

 

ПЕРИОД
ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП И ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ
1 2009-2012 Процедура по ЗОП. ВиК Пловдив. Доставка, пуск и настройка на ЛОТ А- хоризонтални ПА моноблок, ЛОТ В- многостъпални ПА, ЛОТ Г- потопяеми сондажни ПА, ЛОТ Д- хидрофорни системи, вертикални ПА, ЛОТ Е -преносими дренажни ПА, ЛОТ Ж - ПА за препомпване на утайки
2 2009-2011 Процедура по ЗОП. ВиК Бургас: ЛОТ 2-хоризонтални многостъпални ПА, ЛОТ 3 - вертикални многостъпални ПА, ЛОТ 4- ПА за отпадни води, ЛОТ 6- преносими дренажни ПА
3 2009 ВиК София. Доставка на потопяеми ПА и резервни части.
4 2009 Процедура по ЗОП. Топлофикация Плевен. Доставка на циркулационни ПА
5 2009
Процедура по ЗОП. ВиК Сливен: ЛОТ 2-многостъпални ПА, ЛОТ 3 - потопяеми сондажни ПА, ЛОТ 4- ПА за отпадни води

 

ПЕРИОД
ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП И ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ
1
2006-2008
Процедура по ЗОП. ВиК Пловдив. Доставка, пуск и настройка на ЛОТ А- хоризонтални ПА моноблок, ЛОТ В- многостъпални ПА, ЛОТ Г- потопяеми сондажни ПА, ЛОТ Д- хидрофорни системи, вертикални ПА, ЛОТ Е -преносими дренажни ПА, ЛОТ Ж - ПА за препомпване на утайки
2
2008
Процедура по ЗОП. ВиК ЕООД София потопяеми сондажни и вертикални многостъпални ПА
3
2008
Процедура по ЗОП. ВиК София. Доставка на резервни части и ремонт на ПА
4
2008
Процедура по ЗОП. ВиК Бургас: ЛОТ 2-хоризонтални многостъпални ПА, ЛОТ 3 - вертикални многостъпални ПА, ЛОТ 4- ПА за отпадни води, ЛОТ 6- преносими дренажни ПА
5
2008
Процедура по ЗОП. ВиК Сливен: ЛОТ 2-многостъпални ПА, ЛОТ 3 - потопяеми сондажни ПА, ЛОТ 4- ПА за отпадни води
6
2008
Процедура по ЗОП. ВиК Сливен: ЛОТ 1 - хоризонтални многостъпални ПА, ЛОТ 2-многостъпални ПА, ЛОТ 3 - потопяеми сондажни ПА, ЛОТ 4- ПА за отпадни води
7
2008
Процедура по ЗОП. МРРБ-Доставка на потопяеми сондажни помпи, комплект с табла за управление за ВиК Благоевград
8
2008
Процедура по ЗОП. ВиК Хасково. Доставка, пуск и настройка на потопяеми сондажни помпи, комплект с ел. табла
9
2008
Финансиране от ЕБВР. Топлофикация София. Доставка на предварително изолирани тръби
10
2008
Процедура по ЗОП. В и К Кърджали: Доставка на вертикални многостъпални ПА
11
2008
Процедура по ЗОП. Топлофикация София: Доставка на циркулационни помпи за отопление, БГВ и потопяеми дренажни ПА
12
2008
Процедура по ЗОП. ВиК Пловдив. Ремонт на ПА.
13
2008
В и К Пазарджик: Доставка на вертикални многостъпални и потопяеми сондажни ПА
14
2008
Процедура по ЗОП. ВиК Бургас. Доставка на арматура

 

ПЕРИОД
ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП И ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ
1
2006-2008
Процедура по ЗОП. ВиК Пловдив. Доставка, пуск и настройка на ЛОТ А- хоризонтални ПА моноблок, ЛОТ В- многостъпални ПА, ЛОТ Г- потопяеми сондажни ПА, ЛОТ Д- хидрофорни системи, вертикални ПА, ЛОТ Е -преносими дренажни ПА, ЛОТ Ж - ПА за препомпване на утайки
2
2007
Финансиране със собствени средства. Винпром Пещера. Доставка, пуск и настройка на помпи за Хранително-вкусови разтвори
3
2007
Финансиране със собствени средства. Оранжерии Кресна. Доставка, пуск и насройка на помпи с ел.табла и арматура
4
2007
Процедура по ЗОП. МЕР-Пловдив. СМР, доставка и монтаж на противопожа,на помпена станция
5
2007
Процедура по ЗОП. Топлофикация Пловдив.Доставка на АС
6
2007
Процедура по ЗОП. ВиК Габрово. Доставка на двойно втичащи, вертикални многостъпални и канални ПА с окомплектовка и ел.табла.
7
2007
Процедура по ЗОП. Софийска вода. Рехабилитация, доставка и монтаж на помпи, ел. част и разводки на ПС Плана
8
2007
Процедура по ЗОП. НЕК-Язовири и каскади ЕАД. Доставка и монтаж на помпи и ел. табла за язовир Въча
9
2007
ВиК Видин. Доставка на потопяеми сондажни помпи
10
2007
Процедура по ЗОП. ВиК Кърджали. Доставка на потопяеми сондажни и вертикални многостъпални помпи.
11
2007
Финансиране със собствени средства. ГОРУБСО - Доставка на потопяеми сондажни ПА с ел.табла и кабел.
12
2007
Процедура по ЗОП. Община Пловдив. Доставка, монтаж, пуск и настройка на система за повишаване на налягане.
13
2007
Процедура по ЗОП. ВиК Варна. Доставка на потопяеми сондажни ПА
14
2007
Процедура по ЗОП. ВиК Разград. Доставка на резервни части
15
2007
В и К Пазарджик: Доставка на вертикални многостъпални и потопяеми сондажни ПА
16
2007
Процедура по ЗОП. ВиК ЕООД София потопяеми сондажни и вертикални многостъпални ПА
17
2007
Процедура по ЗОП. ВиК София. Доставка на резервни части и ремонт на ПА
18
2007
Процедура по ЗОП. ВиК Бургас. Доставка на арматура
19
2007
Процедура по ЗОП. ВиК Ямбол. Доставка на потопяеми сондажни помпи.
20
2007
Процедура по ЗОП. ВиК Сливен: ЛОТ 1 - хоризонтални многостъпални ПА, ЛОТ 2-многостъпални ПА, ЛОТ 3 - потопяеми сондажни ПА, ЛОТ 4- ПА за отпадни води

 

ПЕРИОД
ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП И ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ
1
2006-2008
Процедура по ЗОП. ВиК Пловдив. Доставка, пуск и настройка на ЛОТ А- хоризонтални ПА моноблок, ЛОТ В- многостъпални ПА, ЛОТ Г- потопяеми сондажни ПА, ЛОТ Д- хидрофорни системи, вертикални ПА, ЛОТ Е -преносими дренажни ПА, ЛОТ Ж - ПА за препомпване на утайки
2
2006
Финансиране със собствени средства. Готмар: Доставка, пуск и настройка на потопяеми сондажни хидроформи с-ми с КиП и А
3
2006
Финансиране със собствени средства. Миролио
4
2006
Процедура по ЗОП. ВиК Кърджали. Доставка на потопяеми сондажни и вертикални многостъпални ПА
5
2006
Финансиране със собствени средства. Оранжерии Гимел: Доставка на циркулационни и едностъпални ПА
6
2006
Процедура по ЗОП. Топлофикация Велико Търново. Мрежова помпена станция с елтабло и честотно управление
7
2006
Процедура по ЗОП. Община Панагюрище -търг за доставка и монтаж на потопяема помпа с ел. табло и автоматика
8
2006
Процедура по ЗОП. Топлофикация Перник : циркулационни помпи.
9
2006
Процедура по ЗОП. В и К Пазарджик: Доставка на вертикални многостъпални и потопяеми сондажни ПА
10
2006
Процедура по ЗОП. ВиК ЕООД София: Доставка на потопяеми сондажни и вертикални многостъпални ПА
11
2006
Процедура по ЗОП. ВиК София. Доставка на резервни части и ремонт на ПА
12
2006
Процедура по ЗОП. ВиК Бургас. Доставка на арматура

 

ПЕРИОД
ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП И ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ
1
2005
Процедура по ЗОП. Топлофикация София. Търг за проектиране, СМР, доставка и монтаж на турбинна ПС
2
2005
Процедура по ЗОП. Топлофикация София. Търг за доставка на честотни инвертори
3
2005
Финансиране със собствени средства. Термоинженеринг МПЗ. Доставка на циркулационни помпи за МОЛ София.
4
2005
Финансиране със собствени средства. Термоинженеринг МПЗ. Доставка на инверторни помпи за РВД.
5
2005
Процедура по ЗОП. ВиК Пловдив - Доставка, пуск и настройка на потопяеми сондажни, вертикални, канализационни и хидрофорни системи
6
2005
Процедура по ЗОП. ВиК София:потопяеми сондажни помпи.
7
2005
Процедура по ЗОП. ВиК Кърджали: потопяеми сондажни помпи.
8
2005
Процедура по ЗОП. Топлофикация Варна
33
2005
Процедура по ЗОП. Топлофикация Пловдив
10
2005
Процедура по ЗОП. ВиК Бургас. Доставка на канални ПА
11
2005
ВиК София: Рехабилитация на ПС Опицвет - демонтаж, доставка и монтаж на ПА, разводки, арматура , ел.табла.
12
2005
В и К Пазарджик: Доставка на вертикални многостъпални и потопяеми сондажни ПА
13
2005
Процедура по ЗОП. ВиК ЕООД София потопяеми сондажни и вертикални многостъпални ПА
14
2005
Процедура по ЗОП. ВиК София. Доставка на резервни части

 

ПЕРИОД
ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП И ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ
1
2004
Процедура по ЗОП. ВиК Бургас. Доставка на потопяеми сондажни, преносими и др. ПА
2
2004
Процедура по ЗОП. Община Кюстендил. Доставка на хидрофорни системи.
3
2004
Процедура по ЗОП. Община Пловдив. Доставка на хидрофорни системи.
4
2004
Процедура по ЗОП. МРРБ. Доставка на хидрофорни системи за ВиК Кюстендил.
5
2004
Процедура по ЗОП. ВиК Кърджали: потопяеми сондажни и вертикални многостъпални ПА.
6
2004
В и К Пазарджик: Доставка на вертикални многостъпални и потопяеми сондажни ПА
7
2004
Процедура по ЗОП. Община Свиленград. Доставка на потопяеми сондажни ПА
8
2004
Процедура по ЗОП. Доставка, монтаж на помпи , ел.табла и разводка за ПС за отпадни води - Габрово - МРРБ

 

ПЕРИОД
ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП И ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ
1
2003
Процедура по ЗОП. НЕК- ВЕЦ-група Родопи - Проектиране, доставка и монтаж на система за техническо водоснабдяване
2
2003
Процедура по ЗОП. ВиК Стара Загора: потопяеми сондажни ПА.
3
2003
Процедура по ЗОП. ВиК Ямбол: дренажни ПА.
4
2003
Процедура по ЗОП. ВиК Пловдив: вертикални многостъпални ПА и хидрофорни системи.
5
2003
В и К Пазарджик: Доставка на вертикални многостъпални и потопяеми сондажни ПА
6
2003
Процедура по ЗОП. В и К Кърджали: Доставка на вертикални многостъпални и потопяеми сондажни ПА
7
2003
Процедура по ЗОП. ВиК ЕООД София потопяеми сондажни ПА

 

ПЕРИОД
ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП И ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ
1
2002
Процедура по ЗОП. Министерство на Земеделието и горите: Реконструкция на ОПС Несебър
2
2002
Процедура по ЗОП. Софийска вода: Доставка на хидросистема
3
2002
Процедура по ЗОП. В и К Пловдив: Доставка на потопяеми сондажни ПА
4
2002
Процедура по ЗОП. В и К Пазарджик: Доставка на вертикални многостъпални и потопяеми сондажни ПА
5
2002
Процедура по ЗОП. Топлофикация Велико Търново : циркулационни помпи

 

ПЕРИОД
ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП И ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ
1
2001
Процедура по ЗОП. Топлофикация Велико Търново : помпи с ел.табла с честотно регулираце за мрежова ПС.
2
2001
Процедура по ЗОП. ТЕЦ Варна : смивни помпи
3
2001
Процедура по ЗОП. В и К Стара Загора : потопяеми сондажни ПА и хидрофорни системи
4
2001
Процедура по ЗОП. В и К София : потопяеми сондажни ПА
5
2001
Процедура по ЗОП. В и К Пловдив : потопяеми сондажни ПА
6
2001
Процедура по ЗОП. МРРБ : потопяеми сондажни ПА
7
2001
Процедура по ЗОП. В и К Бургас : потопяеми сондажни и преносими дренажни ПА