Под търговското име P&M GROUP, фирмите П и М Консултинг АД и ПИМ Д. Иванова ЕООД работят вече двадесет и пет години в областта на водоснабдяването и канализацията, отоплението, и климатизацията, като представителство и дистрибутор на водещи европейски фирми производители на помпи и помпено оборудване - GRUNDFOS, DANFOSS, HOMA, DAB, S. AIVAZIDIS, VARISCO, FRANKLIN ELECTRIC, MAS GRUP, FOURGROUP, OMEC MOTORS. Фирмите извършват инженеринг, проектиране, СМР, монтаж и шеф-монтаж, гаранционен и извънгаранционен сервиз на водоснабдителни и канализационни съоръжения, изграждане на противопожарни и пречиствателни инсталации...

Прочетете повече


П И М КОНСУЛТИНГ АД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-3259-C01 по процедура BG16RFOP002-2.089 "Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" и е финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия и стабилност на работните места.
Обща стойност: 50 000.00 лв., от които 50 000.00 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на 24.08.2021г. и е с продължителност 3 месеца.