Под търговското име P&M GROUP, фирмите П и М Консултинг АД и ПИМ Д. Иванова ЕООД работят вече двадесет и пет години в областта на водоснабдяването и канализацията, отоплението, и климатизацията, като представителство и дистрибутор на водещи европейски фирми производители на помпи и помпено оборудване - GRUNDFOS, DANFOSS, HOMA, DAB, S. AIVAZIDIS, VARISCO, FRANKLIN ELECTRIC, MAS GRUP, FOURGROUP, OMEC MOTORS. Фирмите извършват инженеринг, проектиране, СМР, монтаж и шеф-монтаж, гаранционен и извънгаранционен сервиз на водоснабдителни и канализационни съоръжения, изграждане на противопожарни и пречиствателни инсталации...

Прочетете повече


П И М КОНСУЛТИНГ АД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-23880-C01 по проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19". Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" и е финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия и стабилност на работните места. Обща стойност: 10000,00 лв., от които 8500,00 лв. европейско и 1500,00 лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на 29.09.2020г. и е с продължителност 3 месеца.