Дейности

  • ИНЖЕНЕРИНГ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ПУСК И НАСТРОЙКА
  • ГАРАНЦИОНЕН И ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ
  • КОМПЛЕКСНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПС
  • СЪПЪТСТВАЩИ СМР
  • СИСТЕМИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА НАЛЯГАНЕТО И ПОЖАРОГАСЕНЕ
  • ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ЕЛ. ТАБЛА