За нас

"Предлагаме качествени продукти и услуги! Това, което е необходимо, за да се задвижи водата!"

Под търговското име P&M GROUP, фирмите П и М Консултинг АД и ПИМ Д. Иванова работят вече двадесет и пет години в областта на водоснабдяването и канализацията, отоплението, и климатизацията, като представителство и дистрибутор на водещи европейски фирми производители на помпи и помпено оборудване - GRUNDFOS, DANFOSS, HOMA, DAB, S. A AIVAZIS, VARISCO, MAS GRUP, FOURGROUP, OMEC MOTORS. Фирмите извършват инженеринг, проектиране, СМР, монтаж и шеф-монтаж, гаранционен и извънгаранционен сервиз на водоснабдителни и канализационни съоръжения, изграждане на противопожарни и пречиствателни инсталации. ПИМ Груп предлага широка гама помпи за пренос на флуиди за чисти и отпадни води, за сух и потопен монтаж, с различен вискозитет: центробежни, мембранни, бутални, системи за повишаване на налягането, противопожарни инсталации и системи за дезинфекция, водообработка и пречистване, миксери, колонни помпи за ПСОВ и КПС; автоматика за управление на процесите; осигурява проектиране, сервизно и абонаментно обслужване; доставка на резервни части и ремонтно обслужване.

Едно от основните приложения на предлаганите от фирмата продукти и услуги е водоснабдяването на битови, административни сгради и промишлени предприятия, базирано на най-модерните икономически изгодни решения и съответстващо на актуалните изисквания на Европейските директиви за енергийна ефективност. За целта се изграждат и монтират хидросистеми тип Hydro МРС CR за постоянно налягане с честотно регулиране на двигателите, реализиращо динамично настройване на скоростта на помпите (а от там и консумираната мощност) като функция от текущото потребление. Производителността на системата като цяло се адаптира към потреблението чрез вкл./изкл. на необходимия брой помпи и чрез паралелно управление на работните помпи. Системите се състоят от по две до шест вертикални многостъпални помпи CR, табло за управление Control MPC с интелигентно микропроцесорно управление от нов тип с вграден PID регулатор, което осъществява контрол с постоянно налягане, автоматично превключване и приоритет на помпите, функция за автоматичен тест, с цел да се предотврати блокиране на неработещите помпи, независимо конфигуриране на цифровите входове и изходи, функции за следене (мониторинг) на системата.

В ел. двигателите на помпите са използвани енергоспестяващи технологии - чрез новите енергийни класове IE3, IE4 и икономичния мотор на GRUNDFOS, т. нар. „Saver" - с ротор постоянен магнит и развъртане на 60 Hz, се постигат параметри по-високи от изискваните за IE4. По този начин клиентът реализира икономии в себестойността на единица произведена продукция.

Нови решения за дистанционен контрол и мониторинг на помпеното оборудване, включително през мобилния телефон. Възможност да се следи и анализира поведението на системата, а от там да се оптимизират агрегати, мощности и системата като цяло – помпени агрегати, тръбни разводки, спирателна и отсекателна арматура. Измервателната и контролната апаратура, която управлява системата, включва набор от сензори, хидростатични и механични датчици за ниво и др. методи за регулиране на обема вода в отделните типове резервоари. Възможностите за защита и работа на подобни системи са различни - чрез софт-стартери, честотни регулатори, DOL/SD. Процесите могат да бъдат управлявани дистанционно през кабелна LAN, wireless GSM/GPRS мрежа или локално чрез оператор. Отворена е възможността за свързване към SCADA или BMS система, осигуряващи допълнителни опции за наблюдение, контрол и управление на съоръженията.

Системи за повишаване на налягането фирмата доставя, монтира, изгражда и пуска в експлоатация повече от 20 години. Наши продукти успешно и безаварийно се функционират в Общините София – Бенковски, Кътина, Искър, Подгумер, Пловдив – над 15 години, Кюстендил, Перник; в Завода да биологични отпадъци Хан Богров, Завода за автомобили Литекс Мотърс, веригите на Лидл, Пени маркет; Баухаус; МОЛ-ове из цялата страна, Оранжерии Гимел и др. Фирмата има изградена Интегрирана система за управление /ИСУ/ на качеството ISO 9001:2015, на здравето и безопасността при работа ISO 45001:2018 и на околната среда ISO 14001:2015.“