×

Забележка

Please create a menu item for the Custom Filters results page

 
Потопяема помпа с охлаждащ кожух –
- осигурява необходимата скорост вода около мотора (за всеки мотор е необходимо да се направи справка с препоръчаните от производителя минимални скорости) – за 4'' и 6’’ мотори 0,15 м/с  

потопяема помпа хоризонтален монтаж
- охлажадащ кожух и стойки осигуряващи помпата както към фундамента, така и гарантиращи хоризонтално положение на помпата ( допустими положения на мотора са описани подробно в инструкцията за монтаж и експлоатация.

Този тип монтаж е подходящ за изграждане на водоснабдителни, противопожарни и др. помпени станции.
– ниско ниво на шума, съоръженията са в резервоара, на повърхността е само автоматиката.
Покажи

Потопяеми сондажни помпи 4-12

OSP SS

Потопяеми помпи за водоснабдяване